Studenter får behålla CSN – även om undervisningen ställs in

Så länge undervisning bedrivs, även på distans, betalas studiemedel ut. Det meddelar Matilda Ernkrans, ansvarig minister för högskolorna. Dessutom förbereds lösningar för att säkra studenternas ekonomi också vid hårdare coronaåtgärder än så.