"Borde vara utreseförbud – i EU smittan härjar"

Infektionsprofessorn Björn Olsen om inreseförbudet.