Därför får regeringen inte stänga skolor än – juristen svarar

Igår meddelade regeringen att de rekommenderar att gymnasieskolor, universitet och vuxenutbildningar i hela landet ska stängas och att undervisningen ska ske på distans. Samtidigt förbereder man en lagändring som innebär att även grundskolor och förskolor ska kunna stängas. Vi har med oss Mark Klamberg, professor i folkrätt.

Prisas för sin forskning - så hjälpte Sverige judiska överlevare

På Norra judiska begravningsplatsen i Solna ligger 66 människor begravda, vars namn och livshistoria sedan länge glömts bort. De var förintelseöverlevare som kom till Sverige sommaren 1945 tack vare en humanitär insats som kallades de vita båtarna. Arkeologen Daniel Leviathan bestämde sig för att ta reda på vilka dessa människor var, och berätta deras historia. För sin forskning prisas han nu av Micaels Bindelfelds stiftelse, till minne av förintelsens offer.