Giesecke: ”Att sätta Stockholm i karantän skulle nog ha effekt”

Smittskyddsexperten Johan Giesecke uttrycker sig om de stigande antalet dödsfall i Stockholm, vilka möjliga åtgärder som kan tas och hur han ser på Sveriges hantering av coronaviruset.