MSB: Här är coronaryktena som sprids från främmande stater

Betydande mängd av desinformation och vilseledande uppgifter om corona – både internationellt och i Sverige. Det säger Mikael Tovfesson, chef för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) enhet för skydd mot informationspåverkan.

Program från TV4