Därför begränsas läkemedelsuttagen

För att stoppa hamstring av läkemedel under coronakrisen förbjuder regeringen uttag för mer än tre månaders behov. Beslutet har redan trätt i kraft.

Program från TV4