Skärpt besked till de äldre: Åk inte kollektivt – handla inte

Folkhälsomyndigheten utfärdar nya riktlinjer för att dämpa smittrisken i vardagslivet.