Socialministern: ”Till alla Sveriges troende – ni kommer inte kunna fira som vanligt”

Folkhälsomyndigheten utfärdar nya riktlinjer för att dämpa smittrisken i vardagslivet. Affärer och kollektivtrafik bör vidta åtgärder för att minska trängsel.

Program från TV4