Här används sömnapné-maskin istället för respirator – färre dör

Dödligheten bland de coronapatienter som vårdas nedsövda i respirator har varit hög på många sjukhus. Men på sjukhus i Storbritannien menar man att dödligheten minskat genom att istället använda sig av apparatur som normalt används för sömnstörningar.

Program från TV4