Krematorier i New York kan inte ta hand om alla döda – kroppar förvaras i kartonger

Över 15 000 personer i New York har hittills dött i spåren av coronaviruset och begravningsbyråerna har stora problem att hinna med alla avlidna som ska kremeras. Rum där anhöriga vanligtvis samlas för att sörja har istället förvandlats till bårhus.

Program från TV4