Jill Johnson och Robin Stjernberg framför ”Miles of Blue”