”Träna på att uttrycka dina känslor” – så bråkar ni på bästa sätt

Det är inte alltid lätt att vara i en relation. Hur gör man egentligen för att hålla länge tillsammans och klara alla utmaningar? Psykologen Veronika Palm och radioprogramledaren Klara Doktorow har tillsammans skrivit boken ”Relationsbibeln”.

Prisas för sin forskning - så hjälpte Sverige judiska överlevare

På Norra judiska begravningsplatsen i Solna ligger 66 människor begravda, vars namn och livshistoria sedan länge glömts bort. De var förintelseöverlevare som kom till Sverige sommaren 1945 tack vare en humanitär insats som kallades de vita båtarna. Arkeologen Daniel Leviathan bestämde sig för att ta reda på vilka dessa människor var, och berätta deras historia. För sin forskning prisas han nu av Micaels Bindelfelds stiftelse, till minne av förintelsens offer.