Analyser visar: Så kom coronaviruset till Sverige

Genom att analysera coronavirusets gener har forskare kunnat se hur det har spridit sig över världen. De visar att smittan kom till Sverige från i huvudsak två länder.