MSB: Så har svenskarnas coronaoro minskat

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sedan i mars ställt frågor till människor om hur de förhåller sig till pandemin. Nu visar denna undersökning att svenskarnas oro flr viruset har börjat minska. Vissa tendenser till mindre efterföljande av myndigheternas rekommendationer noteras också.

Program från TV4