Los Angeles-bon Jess om våldsamma protesterna: ”Befinner oss vid en brytpunkt”

De våldsamma protesterna mot polisvåld i USA visar inga tecken på att avta. Los Angeles-bon Jess är inte förvånad över situationen utan hävdar att den uppkomna situationen är ett resultat av förtryck och fredliga protester som till synes inte lett till några förbättringar.

Program från TV4