GW om avsaknaden av mordvapen – ”ickebevisning”

Palmegruppen har inte lyckats koppla något vapen till utredningen. En form av ickebevisning menar Leif GW Persson som är kritisk till utredarnas förklaring.