Löfven försvarar den svenska coronastrategin

Det är inte den svenska coronastrategins fel att så många svenskar har dött i covid-19 inom äldreomsorgen. Det sa statsminister Stefan Löfven i SVT:s Agenda under söndagskvällen. Det är andra problem i samhället som spelat in, som bristande vårdhygien på äldreboendena.