Positiva resultat från blodplasmastudie – coronaviruset försvinner

Försöken att ge blodplasma från tillfrisknade personer till coronasjuka patienter ser riktigt lovande ut. Det är forskare vid Karolinska institutet som kan konstatera att coronavirus i blodet försvinner hos de som får donerad plasma.