Danmark ska minska CO2-utsläpp med 70 procent

Danmark ska minska CO2-utsläpp med 70 procent till år 2030, med hjälp av en grön skattereform.