Smittspridningen ökar kraftigt i Tyskland

R-talet stiger kraftigt i Tyskland. Enligt tyska folkhälsomyndigheten beror ökningen på flera lokala virusutbrott.