69 nya dödsfall inrapporterade i Sverige senaste dygnet

Folkhälsomyndighetens senaste coronasiffrorna. Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi om positiva provresultat från blodplasmastudie.