Minskat resande under midsommarhelgen – med ett undantag

Svenskarna tycks ha hörsammat Folkhälsomyndighetens vädjan om att resa ansvarsfullt under midsommarhelgen. Vi reste betydligt mindre i år än samma period i fjol. Siffrorna från Telia pekar dock på ett undantag, där resandet i stället ökade.