Översvämningar i Polen

Våldsamma skyfall har gjort att många vattendrag i södra Polen svämmat över – vägar, broar och fastigheter har skadats.