USA förlänger stopp för permanenta uppehållstillstånd

USAs stopp för permanenta uppehållstillstånd kommer förlängas året ut, och samtidigt utvidgas stoppet till att också gälla au pairer, vissa säsongsarbeten och tillfälliga jobb-visum.