Äldreboenden tvingas till åtgärder mot värmen

Yngve Gustafson är professor i geriatrik vid Umeå universitet och menar att de äldre per definition är extra utsatta under värmeböljor.