Ersättning till särskilda riskgrupper

Nu blir det möjligt att få sjukpenning i förebyggande syfte för personer som tillhör en riskgrupp och inte kan arbeta hemifrån. Det beslutade riksdagen idag. Även anhöriga i samma hushåll får rätt till smittbärarpenning.