Rekordsatsning på svenska vattendrag

140 km vattendrag som förstördes av den flera hundra år långa epoken med timmerflottning ska restaureras, i ett nytt rekordstort vattenprojekt. Laxar och flodpärlmusslor är bara några av de hotade arter som fick sin naturliga miljö förstörd av timmerrännor och grävda kanaler.