Rekordvärme och stora skogbränder i Arktis – "Riktigt allvarligt"

Det har varit rekordvarmt i Sibiren och Arktis vilket leder till att stora skogsbränder härjar där. Uppvärmingen till följd av klimatföräddringarna är dubbelt så snabb i Arktisområdet än i resten av världen.Michael Tjernström, professor i meteorologi, om det allvarliga läget.

Program från TV4