FOI riktar hård kritik mot Sveriges krisberedskap

Coronapandemin har blottlagt flera stora brister i Sveriges krisberedskap, enligt en ny rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut. Kritik riktas bland annat mot bristen på beredskapslager, den oklara ansvarsfördelningen och att informationen varit otillräcklig.