Förändringar i EBO-lagen träder i kraft

I dag träder förändringar i EBO-lagen i kraft – lagen som ska minska segregation och trångboddhet. 32 kommuner får nu rätt till undantag från reglerna om fri bosättning för asylsökanden. Men efter att 11 av dem utropat hela sina kommuner som undantag kan lagen snart komma att ändras på nytt.

Program från TV4