Barn drabbas hårt av distansundervisning

Barn som har fått distansundervisning under coronapandemin har drabbats hårt av att missa skolan, det visar en ny internationell jämförelse från Karolinska institutet. Men allt tyder på att svenska elever klarat sig bättre jämfört med i andra länder: