DHR om dödshjälp: ”Finns risk för påtryckningar”

Efter Nyheten om att en svensk läkare hjälpt en svårt sjuk man att dö i veckan så har debatten om dödshjälp blossat upp på nytt. Å nu varnar Förbundet för människor med nedsatt rörelseförmåga, DHR, för riskerna med att öppna upp för en legalisering av dödshjälp i Sverige: