Stoppat stöd till flera tandvårdskliniker efter misstänkt fusk

Sex tandvårdskliniker får sitt stöd stoppat av Försäkringskassan på grund av misstänkt systematiskt fusk.

Program från TV4