Allt fler söker hjälp för att lämna kriminalitet

Enligt enhetschefen för avhopparfrågor i Stockholms stad, kan de ökade skjutningarna i den kriminella världen vara en av förklaringarna.