Polarbröd i lågor – varning för gasutsläpp

Polarbröds fabrik i Älvsbyn har totaltförstörts i en brand. Boende i närheten uppmanas hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation — eftersom det finns risk för gasutsläpp av ammoniak. "Det mesta är tyvärr förstört", säger räddningschef Torbjörn Johansson.