Utökat krisuppdrag – se över behov av särskilda beredskapsapotek

2018 gav regeringen en särskild utredare uppdraget att se över landets beredskap inför och vid krissituationer. Nu utökas uppdraget till att även se över om det behövs särskilda beredskapsapotek.