Försvarsmakten har inlett en beredskapsinsats i Östersjön

Med fokus att förstärka sjöövervakningen i Östersjön har Försvarsmakten inlett en beredskapsinsats i sydöstra och mellersta Östersjön, enligt ett pressmeddelande. En nyhet som påminner oss om att händelseutvecklingen i Belarus påverkar säkerhetsläget för hela Europa, enligt reporter Johan Fredriksson.