Sjömän med antikroppar intressanta för covidforskningen

En båt med omkring hundra sjömän ombord har blivit viktig för de som forskar om covid-19.
Ett oväntat utbrott på fartyget smittade i stort sett samtliga ombord men de tre sjömän som hade antikroppar klarade sig. Svenska forskare anser att det ger belägg för att antikroppar faktiskt fungerar.