”Läget just nu är mer oförutsägbart” – Militärchefen om beredskapsinsatsen i Östersjön

Försvarsmakten har inlett en beredskapsinsats i Östersjön. Jan Thörnqvist, insatschef vid Försvarsmakten berättar att de bedömer den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet som osäker och mycket oförutsägbar.