Covid-19 ökar risk för förtida födsel

Allt fler studier pekar på att gravida kvinnor med Covid-19 föder tidigare jämfört med friska gravida.