Ska rädda skogens mångfald - genom att locka med sex

Svenska forskare utvecklar nu en metod för att kartlägga om till exempel en skog är så rik på biologisk mångfald att den borde skyddas - detta genom att locka med sex. Vissa arter finns bara i miljöer där artrikedomen är mycket stor men att leta manuellt är svårt och tidskrävande. Med feromoner får man istället utvalda arter att visa sig, och på så sätt kan en person själv kartlägga tioskogar på en sommar.