Konkursat företag återuppstår

STS Education återuppstår. Företaget som arrangerat språkresor och utbytesår gick i konkurs under sommaren, men nu går STS in i en ny verksamhet.