500 sjuksköterskor väljer att sluta varje månad

Landets sjuksköterskor flyr från sjukhusen. TV4Nyheternas kartläggning visar att det i nära två av tre regioner slutat fler sjuksköterskor i år jämfört med samma period förra året. På kirurgavdelningen vid Östersunds sjukhus har nära var tredje sjuksköterska sagt upp sig.

Program från TV4