Löfven gav besked om arbetsrätten: ”Kan bli politiskt krig om parterna inte enas”

Statsminister Stefan Löfven (S) sade idag att regeringen kommer att lagstifta om en moderniserad arbetsrätt förutsatt att parterna på arbetsmarknaden kommer överens om hur det ska ske. Det intressanta är vad som händer om parterna inte lyckas enas – då kan det bli fullt politiskt krig, säger Helena Gissén, politisk kommentator.