Äldreboenden öppnar för besök

I dag hävs besöksförbudet på landets äldreboenden, vilket är efterlängtat av många som inte kunnat ta emot sina anhöriga inomhus sen i mars.