Så stor är risken för en andra våg i Sverige - ”Då är det fara å färde”

Tom Britton, professor i matematisk statistik, förutspår hur coronapandemin blir i höst.