Elisabeth Massi Fritz: "Skadeståndsbeloppen alldeles för låga"

Daniel Nyqvist som har erkänt dubbelmordet i Linköping 2004 döms för två fall av mord. Påföljden blir rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Nyqvist ska även betala skadestånd till Mohamads anhöriga på sammanlagt 350 000 kronor, men det är för lågt enligt familjens målsägandebiträde Elisabeth Massi Fritz.