Början på sidans innehåll

Oron för en andra våg påtaglig hos vårdpersonal

2020-10-13 • 2 min 29 sek

Uppsala är fortfarande en av de regioner där covid-19 sprids som snabbast, och nu diskuterar smitt-skyddet möjligheten att helt avråda människor från att delta i sociala sammankomster och idrotts-träningar.
Detta samtidigt som allt fler smittade behöver sjukvård och vårdpersonalens oro för en andra våg växer.