Så lyckades smittan ta sig in på äldreboenden i Göteborg

Den utredning som utrett spridningen av covid-19 på äldreboendena i Göteborg är nu klar. Den visar bland annat att boenden som haft en stor personalrörlighet och bristande kunskap om basala hygienrutiner varit extra utsatta för smitta. En tredjedel av boendena införde heller inte huvuddelen av åtgärderna för att begränsa före den 31 mars.

Mer tillåtande att bli berusad kring barn

"Vi svenskar har mjukat upp vår attityd” säger IQ:s vd Karin Hagman. Företagets årliga alkoholindex visar att allt fler svenskar tycker att det är okej att bli full när barnen är med, jämfört med för tio år sedan. Och det är männen som är mer liberala,
"Stor skillnad mellan könen och trenden är att det är unga vuxna som är mer toleranta, säger Karin Hagman som ger tips på hur du kan tänka kring alkohol och barn.

Program från TV4