Början på sidans innehåll

Så lyckades smittan ta sig in på äldreboenden i Göteborg

2020-10-19 • 43 sek

Den utredning som utrett spridningen av covid-19 på äldreboendena i Göteborg är nu klar. Den visar bland annat att boenden som haft en stor personalrörlighet och bristande kunskap om basala hygienrutiner varit extra utsatta för smitta. En tredjedel av boendena införde heller inte huvuddelen av åtgärderna för att begränsa före den 31 mars.