Så lyckades smittan ta sig in på äldreboenden i Göteborg

Den utredning som utrett spridningen av covid-19 på äldreboendena i Göteborg är nu klar. Den visar bland annat att boenden som haft en stor personalrörlighet och bristande kunskap om basala hygienrutiner varit extra utsatta för smitta. En tredjedel av boendena införde heller inte huvuddelen av åtgärderna för att begränsa före den 31 mars.

Modernas vaccin har 94 procents effektivitet

Moderna lämnar in ansökan om nödtillstånd om vaccin i EU och USA efter att nya tester tyder på att vaccinet har 94 procents effektivitet mot covid-19.

Program från TV4