Miljöförstöring: PFAS sprider sig från djur till människa

Ny forskning visar att den giftiga kemikalien PFAS kan sprida sig från vattenlevande djur och vidare i näringskedjan.